top of page
mc2105 2.jpg

BYTTE AV KONDENSATORER/ RECAPPING:
Kondensatorer er det komponentet som degraderes mest over tid, og stereoutstyr har mange av de. Kondensatorer brukes til alt fra å blokke direktestrøm, til strømforsyning og filtrering.
Disse mister over tid sin opprinnelige verdi, dette påvirker drift av apparatet. Som regel gir dette dårligere lydkvalitet, brum og støy, og i verste fall ødelegger det annen elektronikk.

Man kan måle uF med multimeter, men dette gir ikke all informasjonen man trenger. Kondensatorer har ESR (equivalent series resistance) som varierer med frekvens, temperatur og alder. ESR i gamle kondensatorer stiger, som igjen påvirker uF verdien i komponenten, dette kan ikke måles med vanlig multimeter, man trenger ESR meter.

Å bytte alle elektrolytt kondensatorerne i f.eks en forsterker vil gjøre at den yter som da den var ny, og som regel bedre enn ny da dagens komponenter er mye bedre enn de var for 40-50 år siden.
I snitt ligger full recap av forskerker på 5-8 timer arbeid pluss komponenter.
(arbeid og pris forutsetter fungerende apparat ved levering).

 

cap.jpg
bottom of page