top of page

Gratulerer med kjøp av EB KONSOLL MINI.
Les igjennom og følg bruksanvisningen, ved å følge denne og ta vare på produktet vil du ha glede av
det i mange mange år.

NÅR DU PAKKER UT FØRSTE GANG:
Det sitter subwoofer/ høyttalerelement i bunn av konsollen, vær forsiktig når du åpner, ikke trykk fingrene på midten under apparatet.

EB KONSOLL MINI er laget først og fremst for å spille musikk i hifikvalitet, men har styrke nok til å
spille forholdsvis høyt, størrelsen tatt i betraktning. Dog skal man ikke spille høyere enn at lyden gjengis
uten forvrengning.
Konsollen er testet og spilt på i flere timer hos EB, men alle høyttalere trenger innspillingstid for å kjøre inn elementene. Dette ikke noe du skal tenke på, men det anbefales å ikke spille dundrende høyt de første 30 timene. Dette for at elementene skal ha lengre levetid.

Konsollen bruker minimalt med strøm når den ikke er i bruk, men som med alt elektrisk utstyr anbefales det å slå den av etter bruk/ på slutten av dagen (hovedbryteren bak).
Konsollen vil automatisk velge USB som inngang hvis denne er koblet til. Man bruker da knappen bak for å velge ønsket inngang.

EB KONSOLL MINI er laget i treverk som er oljet, det er derfor anbefalt å ikke la den stå i lange perioder i direkte sollys/ varme.KNAPP TOPP:

VOLUM -: korte trykk demper lydstyrken. Hold inne og den skipper én melodi bakover (kun på blåtann).
VOLUM +: korte trykk øker lydstyrken. Hold inne og den skipper én melodi frem (kun på blåtann).


BAKPANEL:
-Strøm av/ på: hovedbryter strøm
-Antenne: her kobles medfølgende antenne

Tilkobling/ innganger:
-USB C: digital inngang fra laptop, datamaskin og andre enheter som har USB lyd ut.

-ANALOG INN: for tikobling av utstyr uten digital utgang eller platespiller. Denne inngangen tåler ikke inngangsnivåer over 2V, som tilsvarer standard linjesignal fra f.eks CD-spiller. Nivåer over dette vil ikke gjøre noe skade, men man vil få forvrengning. Volum på denne inngangen styres via knappen på topp av konsoll ( - VOLUM +). for bruk med platespiller kreves ekstra forforsterker/ RIAA-trinn.

KILDE:
Denne knappen velger inngang (USB-ANALOG-BLÅTANN). Ett kort trykk velger påfølgende inngang.

BLÅTANN:
Det spilles en kort melodi når blåtann er aktivert. Du velger BLDSP fra blåtanpanelet på smarttelefon/ kilden du spiller fra.


 

Eb konsoll mini panel.jpg

Medfølgende utstyr:
-strømkabel
-blåtann antenne

Spørsmål utover hva som er nevnt her rettes post@elektroniskbureau.no.
Elektronisk Bureau forbeholder seg retten til tekniske forandringer uten forvarsel.

bottom of page